Rekisteriseloste

Liikuntaseura Hollolan Voimistelu ry:n rekisteriseloste. 

 

Henkilötietolaki (253/99) 10§

 

Rekisterinpitäjä:

Liikuntaseura Hollolan Voimistelu ry.

Y-tunnus: 1095552-1

Sähköposti: info@holvo.fi

 

Rekisteriasioista vastaava:

Puheenjohtaja Tytti Rautamies, p. 0407420701

sähköposti: info@holvo.fi

 

Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Yhdistyslain 11§ mukainen luettelo seuran jäsenistä, jäsenasioista ja seuran muusta toiminnasta tiedottaminen. Laskujen ja maksujen seuranta. Tilastotietojen kokoaminen jäsenrakenteesta ja liikuntaryhmiin osallistuvien ikäjakaumasta mm. seuran toimintaan liittyvien avustusten hakemista varten.

 

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä on antanut rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteriin tallentuvat myös ne tiedot, jotka käyttäjä itse tallentaa sen jälkeen kun hänen rekisteröitymisensä on hyväksytty. Pakollisia rekisteröitymistietoja ovat nimi, lähiosoite, postitoimipaikka, syntymäaika ja sukupuoli. Rekisteriin tallentuvat myös lasku-, maksu- ja liikuntaryhmätiedot toimintakausittain.

 

Tietolähteet:

Rekisteröityvien itse ylläpitämät tiedot.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Seura voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Jäsenen antamalla erillisellä suostumuksella nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää Suomen Voimisteluliiton tai kolmansien osapuolien tiedotus- ja markkinointitarpeisiin. Jäsen ylläpitää suostumustietoja itse. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Jäsenrekisterivastaava eli seuran puheenjohtaja vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Sähköiseen jäsenrekisteriin annetaan käyttöoikeudet niiden toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville. Jäsenrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisina.

 

Sähköisiin järjestelmiin tallennetut tiedot:

Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Jäsenrekisteristä vastaava ylläpitää käyttäjätunnuksia. Palvelimet sijaitsevat palvelinkeskuksessa, lukitulla alueella, johon pääsy vaatii erillisen kulkuoikeuden tai kulkuoikeudellisen saattajan.

 

Manuaaliset listaukset:

Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.